Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ( ΚΟΠΗ 2 ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΑ Β΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ)

Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021
image_print