1

ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ: ΚΗΥ 9538, ΚΥ 8698, ΜΕ 144569, ΚΗΗ 5287, ΚΗΗ 5288, ΚΗΗ 5289, ΚΗΗ 5291 ΑΠΟ 01/03/2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 08/08/2021 — ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΑΑΕ