1

ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘ.ΚΗΥ 955Ο & ΚΗΥ 9549 (ΑΠΟ 16/5/2022 ΕΩΣ 8/8/2022)