ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΑΠΟ 07/8/2018 ΕΩΣ 7/8/2019