ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΧΩΡΙΣΤΗΣ