Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΣΤΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ Φ.Σ. ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ

Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020
image_print