Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΗ ΤΗΣ ΔΕΚΠΟΤΑ (ΑΔΣ 791/2023)

Δευτέρα, 8 Μαΐου 2023
image_print