1

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΟΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦ.ΑΡ.119/2020 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ