Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023

Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2022
image_print