Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 6 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ

Τρίτη, 18 Σεπτέμβριος 2018
image_print