Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΟΚΤΩ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ Γ.ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ

Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2022
image_print