Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΗΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ

Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2021
image_print