Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΡΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2023

Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2022
image_print