Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΑΜΙΣΘΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

Τρίτη, 6 Απριλίου 2021
image_print