Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΑΜΙΣΘΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

Τρίτη, 6 Απρίλιος 2021
image_print