Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017
image_print