1

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ