Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΑΙΘ.245 ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017
image_print