Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΕΙΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ (2) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Νο 17&18 ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2022
image_print