Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ.443 447 & 449 ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ

Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021
image_print