Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ & ΕΠΕΝΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΡ. 12 & 13 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ

Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2024
image_print