Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΥΤΗΣ ¨ΑΝΑΘΕΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ ΔΧ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2016(ΜΕΡΟΣ)”ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ

Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015
image_print