Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ¨ΑΝΑΘΕΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΑ ΔΧ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2016(ΜΕΡΟΣ)”ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ

Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015
image_print