Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΟΛΕΙΟΥ”

Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017
image_print