ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΚ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ”