Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ Τ.Κ.ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ Τ.Κ.ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ & Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ

Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2020
image_print