1

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ.14189/04-4-2017