Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΙΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Α&Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 43 (ΠΡΩΗΝ 508)ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ 2017 ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΝΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ

Παρασκευή, 16 Απριλίου 2021
image_print