Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΙΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ & ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΠΟ ΔΡΑΜΑΣ

Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2020
image_print