Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΒΙΒΙΛΙΟΥ 2021

Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2021
image_print