1

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΒΙΒΙΛΙΟΥ 2021