Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 163 ΤΟΥ Ν.3584/2007

Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2019
image_print