1

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΠΑΖΟΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ