Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE)” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014
image_print