Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΠΑΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Δ.ΔΡΑΜΑΣ, ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΑΡ. 20 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Τ

Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2021
image_print