Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΗΣ ΤΟΥ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ”

Παρασκευή, 20 Αυγούστου 2021
image_print