Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (SOFTWARE)

Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021
image_print