Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2016 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2015
image_print