Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΥΟ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Δ.ΔΡΑΜΑΣ

Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2020
image_print