Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 ΑΠΟ ΒΕΒΕΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΦΚΑ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.4611/2019

Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2022
image_print