Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ ΒΕΒΕΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΦΚΑ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.4611/2019

Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021
image_print