Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ ΑΠΟ ΒΕΒΕΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΦΚΑ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.4611/2019

Τρίτη, 11 Μαΐου 2021
image_print