Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΠΟ ΒΕΒΕΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΦΚΑ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.4611/2019

Τρίτη, 23 Μαρτίου 2021
image_print