Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΔΥΟ ΠΙΛΑΡ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΙΣΥΟΣ KWA ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΥΚΤΙΟ ΧΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ)

Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2021
image_print