Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΚ ΔΡΑΜΑΣ (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 3 ΣΤΥΛΩΝ ΚΑΙ 3 Φ.Σ. S-17)

Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2018
image_print