Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Τ.Κ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΝΤΕ(5) ΣΤΥΛΩΝ & ΠΕΝΤΕ (5) ΦΣS-17Υ

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2020
image_print