Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ 2019

Τρίτη, 20 Αυγούστου 2019
image_print