ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΩΪΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023