1

ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΑΣΗΣ Ζ (15ος ΜΗΝΑΣ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΥ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ Κ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Δ.ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ Ε.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2016/679 ΚΑΙ Π.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ DPO