Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΗΝΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 & ΑΠΟ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ Β 1670/23-3-20222

Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024
image_print