Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 & ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕΧΡΙ 31/3/2021

Τρίτη, 20 Απρίλιος 2021
image_print